STATION LU35

En frivillig brandkår som har sin brandstation i Överby, Kyrkslätt.

Brandkåren har gjort ett avtal om släcknings- och räddningsverksamheten med Västra Nylands Räddningsverk. 

Brandkåren grundades år 1958 d.v.s knappa två år efter att Porkala arrendeområdet lämnades tillbaka. Då inträffade en storbrand på Jolkby gård, där alla uthusbyggnader brann ner. Storbranden var den impuls som behövdes för att bilda en frivillig brandkår i centrum av socknen. Den 10 november 1958 sammankallades ett möte i Sockenstugan, där man beslöt bilda Kyrkslätt FBK. 

Kyrkslätt FBK växte snabbt och blev en huvudkår för hela socknen. År 1959 anhöll kåren av kommunen lov att få bygga om Överby gamla folkskola till brandstation. Efter en kort tid blev utrymmen för trånga eftersom fordonens mäng ökade, då byggdes det till garageutrymmen på gårdens övre plan som är i användning ännu idag.

Idag har brandkåren en alarmavdelning, ungdomsavdelning, stödavdelning och veteranavdelning

Brandkårens fordon:

LU351 - Släckningsenhet

LU353 - Tankbil

LU357 - Manskapsbil

LU358 - Motorbåt på trailer

LU3593 - Skogsbrandsvagn

START