Alarmavdelningen   

 

Brandkårschef Kari Laakso
0400482872

Alarmavdelningen övar varje måndag kl. 19:00 -21:00. Medlemmarna är 18 år fyllda.

Du behöver inte ha tidigare erfarenhet, en god kondition är dock en fördel. Brandkåren utbildar medlemmarna tillsammans med räddningsverket och räddningsförbunden. 

Räddningsverket kräver att varje medlem inom alarmavelningen uppnår åtminstone 15 övningsgånger/ år.

Alarmavdelningen har till förfogande en släckningsenhet (LU351), tankenhet (LU353), manskapsbil (LU357), motorbåt på trailer och en släpkärra (tung motorspruta, slangar, strålrör).

Avdelningen har en starttid = tiden då brandkåren fått ett alarm till det att brandbilen startar till alarmet. Släckningsenheten har en starttid på 20 minuter och tankenheten en starttid på 12 minuter. Släckningsenheten behöver en styrka på 1+2 man och tankenheten en styrka på 0+1 man.

Komma med i alarmavdelningen?

Ungdomsavdelningen

Ungdomsledare
Toni Lintunen
0451764321

Ungdomsavdelningen övar varje torsdag kl. 18 -19:30 (20:00)

Ungdomarna är från 10-17 år, då ungdomarna fyller 16år kan det även deltaga på alarmavdelningens övningar.

Förutom övningarna deltar avdelningen också i olika evenmang som arrangeras av FSBR (Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund), UPL (Uudenmaan Pelastusliitto), MNB (Mellersta Nylands Brandkårsförbund) och KB (Kyrkslätt Brandkårer rf.)

Avdelningens målsättning är att utbilda ungdomarna till säkerhetsmedvetna medborgare som eventuellt kan föflytta sig till alarmavdelningen då de fyllt 18 år.

Ungdomarna lär sig:

  • att respektera varandra och att vara kompisar = "kaveria ei jätetä"
  • bekanta sig med olika redskap och uppdrag som används inom släcknings- och räddningsuppgifter
  • första hjälp
  • förstahandssläckning
  • föreningsverksamhet

Komma med i ungdomsverksamheten?

Stödavdelningen

Marina "Nina" Grönberg
0403253254

Stödavdelningens medlemmar är 18 år fyllda. Medlemmarna är både kvinnor och män.

Stödavdelningens uppgift är att hjälpa till brandkårens övriga avdelningar genom att deltaga vid behov på deras övningar.

Avdelningen är också flitigt med på brandkårens olika evenemang.

Stödavdelningen träffas en gång i månaden. Stödavdelningens medlemmar kan deltaga på olika utbildningstillfällen och kurser.

Målsättningen är att medlemmarna kan nödförstahjälp, förstahandssläckning och har ett gott säkerhetstänkande