NYA BRANDSTATIONEN

Föreningen har i planer att bygga en ny brandsation på 413 m2. Nuvarande brandstation befinner sig övre gården vid Överbyvägen 174. Den nya brandstationen kommer att byggas på nedre gården bredvid gamla brandkårshuset. 

VARFÖR?

Den nuvarande brandtationen är i usselt skick och i endel av utrymmen är det jordgolv. På brandstationen finns det inte wc- eller tvätt urtymmen för manskapet. Den nuvarande brandstationen kan inte renoveras utan borde istället rivas. 

HUR SER LÄGET UT NU?

Att bygga en ny brandstation är något som talats redan i 30 år och anses vara ett skämt. 

Projektets planering är gjort tillsammans med räddningsverket och inleddes på nyt år 2022. Utrymmen är planerade tillsammans och de är inte överdimensionerade, utan ändamålsenliga till brandkårens verksamhet. Projektet presenterades till kommunen år 2023 och den 5.2.2024 godkände Kyrkslätts kommunfullmäktige att borga projektets banklån. 

Brandskyddsfonden har beviljat projektet understöd den 12.4.2024 på 350 000€. Beviljade understöd år 2024 kan läsas här

Byggnadslovet beviljades 05/2024

För tillfället håller föreningens styrelse och utsedda arbetsgrupp att granska offerter. Grundarbetet kan förhoppningsvis inledas i Juni. Målet är att få grunden klar under sommaren så att stommen kan byggas före höstens regn och snö.

 

 

FRÅGOR

Kommer den "Gamla Brandstationen" att bli kvar?

Ja, gamla brankkis förblir. Verksamheten i fastigheten fortsätter som hittills. Föreningen har som mål att renovera brandkårshuset, men föreningen blev inte beviljat Hembyggföreningens understöd år 2024. Föreningen har gjort en renoveringsplan och fortsätter att söka understöd. 

Hur har den kulturhistoriska miljön tagits i beaktan?

Föreningen vill respektera den historiska miljön vi befinner oss i. Västra-nylands museum har granskat våra planeringar och understöder projektet. (RBG/271/12.03.03.05/2024)

Kommer den nya brandstationen att öka intresset?

Verkligen, den nya brandstationen garanterar brandkårsveksamheten för föreningen. De nuvarande utrymmen är i så dåligt skick att verksamheten kan inte fortsätta om inte nya byggs. Den operativa verksmaheten tryggas via den nya brandstationen. 

 

Kan vi publicera namnet ovan om vi besluter att publicera frågan?
Vi svarar på frågorna så snabbt som möjligt.
Vi är en samhällsnyttig förening och vår verksamhet baserar sig på frivillighet.

Ibland går tiden till den operativa verksamheten och då kan svarstiden förlängas.

Kyrkslätt FBK rf. - Kirkkonummen VPK ry.
Skriv siffran 8 med bokstäver: